Menu Zavrieť

Prečo práve my

Chcete ísť pracovať cez agentúru ako opatrovateľka do Rakúska alebo Nemecka?

Je výhodné isť privátne? T.z. bez agentúry?

Neviete komu dôverovať?

Ako rozpoznať serióznu agentúru ?

Na čo si dať pozor?

Odporúčanie

Rozhodnite sa pracovať cez konkretnú  agentúru alebo privátne len na   odporúčanie iných opatrovateliek, len tak sa môžete vyhnúť problémom 🙂

A veľa, veľa  sa pýtajte 🙂 Tu je pomôcka 🙂

Aké mávajú opatrovateľky skúsenosti?

Seriózne agentúry

– preverujú znalosť nemeckého jazyka – preskúšavaním

nadštandardná starostlivosť o opatrovateľky

– kladú dôraz na KVALITU a ODBORNOSŤ, ktorú chcú poskytnúť klientom v Rakúsku

  profesionálnou, starostlivou ľudskou opatrovateľkou a opačne….

  opatrovateľkám zabezpečujú istotu a bezpečie, ochranu v prípade problémov a konfliktov

– promptné riešenie problémov, starostí, zhoršenie zdravotných stavov, zvyšovanie platov

– pri náhlom zhoršení zdravotného stavu sú schopné riešiť problémy,

  pomôcky a zvýšenie platu,

  zabezpečiť mobilnú pomoc z rakúskej organizácie, dohodnúť výpomoc a pomoc…..

  lebo majú kvalifikovaný a profesionálny personál na dané úlohy…..

agentúra  má vypracovaný manuál a systém podľa ktorého sa riešia problémy a situácie

– spoľahlivé a profesionálne vybavenie všetkých dokladov, vybavovanie živnosti,

  všetky doklady sú v „poriadku“

– prehlasovanie  miesta podnikania, komunikácia s  úradmi SVA, WKO , Finazamt pod.

– vycestovanie v priebehu krátkeho času , svedomité zadeľovanie  opatrovateľky podľa

  kritérií, požiadaviek pre vzájomnú spokojnosť   

odmena za spoluprácu presne definovaná, vždy až po ukončení turnusu, prípadne na

  splátky. Opatrovateľka už nič neplatí, žiadne poplatky u rakúskeho partnera, nie je nič  

  strhávané zo mzdy

– mzda vyplácaná  klientom priamo na  účet opatrovateľky !!!alebo v hotovosti….

  nie cez agentúry

– pravidelné turnusy, záskoky v prípade hospitalizácie klienta

ľahko vypovedateľná  zmluva , cca 2 týždne a samozrejme bez POKÚT

rýchla výmena , keď nie je možné zo zdrav. dôvodov zostať

– rýchle a promptné reagovanie na výnimočné situácie opatrovateľky

   / úmrtie, chorobnosť a pod./

   V prípade potreby urýchlene zabezpečený záskok  za opatrovateľku.

– poskytujú referencie od opatrovateliek, možnosť navštíviť agentúru na adrese agentúry

– pravdivé informovanie o zdravotnom stave klienta

– zabezpečenie  delegovania na opatrovateľku

dokumentovanie zdravotného stavu do tzv. , Pflegeplanungu / dôležité!!!/

– zaškoľovanie kvalifikovaným personálom od rakúskeho partnera

– pri už čoraz častejších kontrolách z rakúskych úradov, či už kontrola opatrovania a

  dokladov, kladné hodnotenie personálu

Neseriózne agentúry

– neoverujú znalosť  nemeckého jazyka, t.z. zľahčujú dôležitosť nemeckého jazyka

– ponúkajú vycestovať bez dokladov, ľahké nalákanie na ponuku

– rýchle vycestovanie, bez overenia spôsobilosti opatrovateľky

– nekladú dôraz na KVALITU, ale kvantitu a finančný prínos

– pri náhlom  zhoršení zdravotného stavu nie sú schopné riešiť problémy, pomôcky a zvýšenie platu

  a zabezpečiť mobilnú pomoc z rakúskej organizácie, dohodnúť výpomoc.

  nemajú kvalifikovaný a profesionálny personál na dané úlohy…..

– nezáujem o riešenie problémov

– pri už čoraz častejších kontrolách z rakúskych úradov, či už kontrola opatrovania a dokladov,

   negatívne hodnotenie personálu

– nátlaky na zotrvanie v rodine, keď nie je možné zo zdravotných dôvodov zostať alebo preťaženosť

– neposkytujú referencie od opatrovateliek

– dlhé čakanie na ďalšie rodiny

– poplatky dopredu, prípadne vysoké poplatky , percentá, skryté poplatky a pod.

– poplatky slovenskej agentúre  a aj rakúskemu partnerovi, prípadne ešte aj časť zo mzdy

– pracujú na princípe len sprostredkovanie, bez dodatočnej starostlivosti a servisu

– mzda vyplácaná  cez účet agentúr….

– ťažko vypovedateľné zmluvy, nie je možnosť si preštudovať zmluvu, pripomienkovať…

– opatrovateľky nemajú v poriadku doklady

– rušenie živnosti, BEZ súhlasu  opatrovateliek

– pokuty za predčasné ukončenie spolupráce

Privát opatrovateľky

– opatrovateľka si sama zabezpečuje rodinu

– nemá istotu zdravotného stavu po príchode do rodín-pravdivosť informácií

– pri rýchlom zhoršení zdravotného stavu nemá kto  riešiť problémy, pomôcky a zvýšenie platu,

  zabezpečiť mobilnú pomoc z rakúskej organizácie, dohodnúť výpomoc

– nie je istota  vyplatenia dohodnutej mzdy

–  často rodiny ,prípadne opatrovateľky si nevedomky spôsobia komplikácie s dokladmi

–  v prípade potreby nemá zabezpečený záskok za seba /  chorobnosť, úmrtie v rodine a pod./

Ponúkať záskoky  hocikomu a hocikde je neprofesionálne, nespoľahlivé  a nevhodné pre rodinu     a aj pre opatrovateľku ak jej záleží na klientovi, čo by malo byť samozrejmosťou 🙂

Rodina a opatrovateľka, nevie „kto“ príde a hlavne či sa môžu spoľahnúť  na kvalitu a serióznosť, odbornosť. V neposlednom rade aj či vycestuje v dohodnutom termíne a či nespôsobí problémy a zaopatrí klienta podľa potreby. Nebezpečenstvo….pre klienta a smútok pre rodinu.

– v prípade hospitalizácie klienta, bez nároku na vyplatenie odvodov zo strany rodiny

– v prípade úmrtia, neistota ďalšieho klienta v rozsahu cca 2 týždňov,

  t.z. nepravidelné turnusy /  ….výpadok financií na odvody a mzdy/

– kolegyne ani rodiny nemajú zavedený systém, ktorým by sa riadili , čo môže spôsobovať komplikácie na všetkých stranách

– pri čoraz častejších kontrolách z rakúskych úradov, či už kontrola opatrovania a dokladov,

 negatívne  hodnotenie personálu

–  nemajú žiadny odborný garant a zaškolenie za sebou

– nevypisujú dokumentáciu,žiadna odborná ani právna ochrana pre opatrovateľku

– jedinou výhodou je, že neplatia  žiadne odmeny ani poplatky agentúre