Menu Zavrieť

BLOG

Ľudská zloba VERSUS HEJTERSTVO

Na slovíčko….

Ľudská zloba VERSUS HEJTERSTVO…

Je mi smutno,keď sa popri práci musíme stretávať s ľudskou zlobou. 
Keď musíme míňať energiu na obhajovanie, vysvetľovanie a aj tak to nestačí…
Práca s ľuďmi je KRÁSNA….naozaj krásna, keď je pozitívna spätná väzba.
Keď vidíme, čo poctivá a a seriózna práca Vám a nám prináša…
Meníme ľudské životy k dobrému, pomáhame, staráme sa…..
Je za nami 13 náročných, poctivých a krásnych rokov…
13 ROKOV SÚ S NAMI OPATROVATEĽKY BEZ TOHO, ABY VYMENILI AGENTÚRU…..

PREČO?: Robíme to dobre? Sme slušní? Sme seriózni?

Ďakujem, ďakujeme všetkým našim opatrovateľkám, 
ktoré vedia a vidia našu prácu už 13 rokov a sú stále s nami .

Ďakujeme slušným a serióznym a pozitívnym opatrovateľkám, 
že vôbec sú………

Ďakujeme vesmíru, že Vás nasmeroval rovno k nám….. 

ALE…..
PREČO to píšem?
Objavili sa na nemenovanej stránke negatívne, nepravdivé a klamlivé informácie o našej agentúre.
Priznám sa, je to pre mňa nielen ponižujúce, ale aj bolestivé, smutné a šokujúce ?… vôbec čítať …
Odpisovaním na komentáre sme zistili, že to nemá žiadny, ale žiadny význam reagovať….
Každá z osôb, ktorá sa rozhodla napísať takéto informácie, patrí do jednej z týchto skupín…

1.SKUPINA sú opatrovateľky, ktoré nás POZNAJÚ….
Za 13 rokov sme sa samozrejme stretli s problématickými opatrovateľkami…
S opatrovateľkami, s ktorými sme sa „museli“ rozlúčiť, lebo sú „nezadeliteľné“.
Je samozrejmé, že neuznajú, že chyba je v nich a pokračujú ubližovaním a zlobou.
Pre nás je dôležité rozlúčiť sa seriózne, a hlavne nie sme nikomu nič dlžní…

2. SKUPINA sú opatrovateľky alebo osoby, ktoré ubližujú s určitým zámerom alebo úmyslom..
NEpoznajú nás, NEpoznáme sa a o to je to viac prekvapujúce? Ale my vieme, že sú to INÉ agentúry, dohadzovačky, adminky?

3.SKUPINA sú cudzie osoby, ktoré ubližujú, lebo jednoducho chcú…ubližovať. NEpoznajú nás, NEpoznáme sa. To sú takzvaní „hejteri“ .

https://www.monicqa.sk/…/kritika-vs-hejterstvo-kde-su-hran…/
https://www.zenyvmeste.sk/hejt-nie-je-nazor

Áno je demokracia, môžeme sa slobodne vyjadrovať, reagovať….,
ale demokracia predsa znamená aj zodpovednosť, ZODPOVEDNOSŤ za svoje skutky a slová, ktoré nie sú pravdivé a zavádzajúce. 
Zodpovednosť za šírenie falošných a klamlivých informácii?

Chcem poprosiť všetkých ľudí, aj keď je to asi naivná prosba. 
Žime a nechajme žiť.
A naozaj míňajme energiu na pozitívne a krásne veci a nie ako niekomu zlomyseľne ublížiť…
Neubližujme si a zanechajme po sebe „ stopu“, aby sme sa nemuseli za seba hanbiť….
S úctou Eva Matlovičová

 

Moja mamička...

Moja mamička…..
je ten najmilší, najobetavejší, najmilujúcejší, najstarostlivejší, najcitlivejší, najchápavejší, najrozumnejší človek na svete.
Neskutočne nás miluje, neskutočne sa o nás bojí a je to jediný človek , ktorý nám hneď!!!…..alebo už aj vopred odpustí…..….
Je to človek, ktorého sa ani nedá sklamať a ani ho nemôžme sklamať……….
Zažila to najhoršie, čo môže matka zažiť a to hneď 3 krát…
Už teraz ma moja mamička úzkosti a bojí sa chvíle, ktorá RAZ žiaľ príde….…,
že nás už NIKDY neuvidí………….….

PREČO TO PÍŠEM ?
Už 12 rokov je mojím poslaním / nie sprostredkovaním/ nájsť prácu pre opatrovateľky…
A zároveň nájsť opatrovateľky ,ktoré majú v srdci LÁSKU …..pre starých , chorých ľudí ….
a niekedy aj pre „opustených“ ľudí ….v Rakúsku…

Opatrovateľku s ľudským srdcom, starostlivú, citlivú, srdečnú……
takú , akú by som JA chcela pre moju mamičku….

Svoju prácu beriem veľmi,veľmi vážne a svedomito …
Hľadáme a potrebujeme opatrovateľky pre rakúskych ,starých , 
chorých ľudí , také …………, aké by sme chceli pre našich najbližších.…
S láskou Eva Matlovičová